Psihološko savjetovalište

DAN PORODICE SA OSUĐENIM LICAMA KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA BIJELJINA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, u nedelju, 13.05.2018. godine, osuđena lica Kazneno popravnog zavoda Bijeljina su imala priliku da prime posjetu užih članova porodice u restoranu „Drina“, u Amajlijama. Ovom prilikom su djeca, u dječijem kutku na otvorenom, mogla da crtaju, prave različite predmete od papira, slušaju priče i igraju se, u predivnom vanzatvorskom ambijentu, ali i da zajedno sa svojim roditeljima ukažu na važnost porodice kao moćnog sredstva promjene osuđenih lica. Na kraju posjete, djeca su sa sobom ponijela diskove, na kojima je u okviru akcije „Tate čitaju djeci“, snimljen glas njihovih očeva, koji su im za ovu priliku čitali poznate priče.

Psihološko savjetovališe za mlade Univerziteta „Bijeljina“ imalo je zadovoljstvo da uzme učešće u ovoj akciji i da na taj način da svoj doprinos važnosti očuvanja porodice.

Veliku zahvalnost na pozivu kao i čestitke na uspješno realizovanoj akciji upućujemo organizatorima ove nesvakidašnje posjete.