Psihološko savjetovalište

ŠESTI SAJAM MENTALNOG ZDRAVLJA 2019

I ove godine je održan,već 6. po redu Sajam mentalnog zdravlja pod nazivom „U zdravom duhu,zdravo tijelo“.Ove godine su u organizaciji učestvovali pored Psihološkog savjetovališta i studenti Studentskog parlamenta Univerziteta Bijeljina. Sajam je održan 29.03.2019 sa početkom u 12 časova i trajao je do 16 časova u prostorijama Univerziteta Bijeljina.

Cilj sajma je bio da se obrati pažnja na važnost mentalnog zdravlja koje utiče na sve aspekte života pojedinca i populacije. Kao što kaže SZO“Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja“.

Značajna je promocija mentalnog zdravlja i zato su se okupili učesnici iz raznih sfera društva kao što su: sport,umjetnost,zdavstvo,kultura,nauka i dr., da bi svojim aktivnostima pokazali na koji način može da se unapredi i poboljša mentalno zdravlje. Sajam je dao mogućnost besplatnog testiranja iz oblasti profesionalne orijentacije za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

Sajam je bio prilika kako za učesnike tako i za posjetioce da razmene iskustva, prikažu svoje radove i na kraju da se zabave i upoznaju što je jedna od mnogih preduslova koji utiču na mentalno zdravlje. Iskrenu zahvalnost upućujemo svim učesnicima ovogodišnjeg sajma,koji su ga svojim prisustvom učinili posebnim.

Takođe se zahvaljujemo svim posjetiocima kojih je bilo preko 300 i svima koji su doprineli da se organizuje i održi još jedan ovakav događaj. Posebna zahvalnost ide i Univerzitetu Bijeljina koji nas je podržao u našoj viziji da se obrati pažnja na mentalno zdravlje jer ono utiče i na opšte i samim tim je važno za kvalitetan,zdrav i uspješan život svakog pojedinca.