Psihološko savjetovalište

Student fakulteta za psihologiju Univerziteta „Bijeljina“ primljen u internacionalnu mrežu naučnika

Mladen Cimeša student treće godine fakulteta za psihologiju „Univerziteta Bijeljina“ je postao član internacionalne mreže naučnika „Addictive Brain“ sa sjedištem u Londonu. Međunarodnu mrežu naučnika „Addictive Brain“ čine mladi naučnici i doktoranti sa prestižnih Univerziteta kao što su Harvard, Stanford, John Hoppkins, što govori o renomeu koja ta organizacija uživa.

Mladenovo polje istraživanja je vezano za neuronauku, te je autor nekoliko naučnih radova iz oblasti neuronauke, kliničke psihologije i psihoantropologije tako da je postao zapažen na međunarodnoj sceni, posle čega je usledio poziv da se pridruži mreži mladih naučnika.
 
Uprava Univerziteta od srca čestita Mladenu na uspjehu što je na međunarodnoj sceni došao do izražaja kao student „Univerziteta Bijeljina“.

Link