Geštalt psihoterapija

Usmjerena je na klijentov doživljaj stvarnosti i njegovo osvješćivanje onoga što čini i osjeća. Takođe, temelji se na pretpostavci da su ljudi stalno u procesu nastajanja, stvaranja i ponovnog otkrivanja sebe. U njoj se naglašava direktno proživljavanje i kontakt sa ovde-i-sada emocijama i doživljajima umjesto apstraktnog razgovora o nekoj situaciji.

Ovaj pristup je iskustven u smislu što se klijenti stalno vraćaju onome šta i kako misle i osjećaju, dok su interakciji sa terapeutima (ili drugima u grupi). Geštalt terapija je više usmjerena na proces (onoga šta se dešava u seansi) nego na sam sadržaj priče.

Perls je smatrao da je aktuelno ponašanje pojedinca u sadašnjem trenutku mnogo važnije za samorazumjevanje nego njegovo potencijalno verbalno objašnjenje.