Naš cilj

Poznato je da u Bijeljini, osim klasičnih psihijatrijskih ustanova, ne postoje psihološke savjetodavne službe koje bi se trajno starale o mentalnom zdravlju mladih ljudi. S obzirom na to da upravo od razrješenja ovog perioda zavisi njihov pravilan razvoj, osamostaljivanje, sazrijevanje i osposobljavanje za dalje uspješno rješavanje životnih problema i prevazilaženje kasnijih kriza, jasno nam je da je potreba za Psihološkim savjetovalištem velika.

Naš cilj je da mladima, kao svojevrstan servis, učinimo dostupnom pravovremenu, kontinuiranu, besplatnu i anonimnu psihološku pomoć (individualnu ili u okviru rada u iskustvenim terapijskim grupama) u vankliničkim uslovima, ali što je takođe jako bitno, bez redova čekanja i etiketiranja.

Na taj način želimo da doprinesemo jačanju njihovih individualnih kapaciteta, poboljšanju socijalnih vještina i vještina zdravog pristupa u rješavanju problema, kanalisanju anksioznosti, agresivnosti, ali i da unaprijedimo kvalitet života mlade populacije i to ne samo kroz psihološki tretman. No, pored navedenog, mlade ljude želimo da na posredan ili neposredan način uključimo u različite postojeće aktivnosti Savjetovališta (direktno savjetovanje, SOS teleapel služba, internet savjetovalište, istraživanja, psihološka procjena i profesionalna orijentacija, tribine, seminari, radionice, okrugli stolovi).