Savjetodavni sektor

Direktno savjetovanje:

  • Individualni iskustveni terapijski rad – mjesto gdje mladi imaju priliku da zakažu individualni susret sa psihoterapeutom, razgovaraju o svojim aktuelnim problemima i dobiju adekvatan savjet, podršku i ohrabrenje za dalji rad na jačanju unutrašnjih kapaciteta.
  • Grupni iskustveni terapijski rad (za studente i učenike završnih godina srednjih škola) – u okviru koga će se formirati iskustvene terapijske grupe za psihodramu (akcioni oblik individualne i grupne psihoterapije u kojem se životne situacije pojedinca odigravaju na takozvanoj „sceni“, uz pomoć drugih članova grupe)

U okviru grupe, će mladi imati mogućnost da, u sigurnom okruženju, poput grupe, u kontinuitetu, duži vremenski period rade na svojim problemima, isprobavaju različite obrasce ponašanja i istražuju svoj unutrašnji svijet.

SOS - teleapel služba

U okviru ove usluge, koja je dostupna svakog radnog dana u terminu od…do…, mladi imaju priliku da, anonimno, razgovaraju o aktuelnim problemima. Putem otvorene telefonske linije, sa edukovanim licima, obučenim za ovakav način rada sa mladima (psiholozi, studenti završnih godina psihologije), mogu i da zakažu susret sa psihoterapeutom, ali i da se informišu o aktivnostima i uslugama koje nudi savjetovalište. Mogu, takođe, da daju prijedloge ili sugestije za dalji rad.

Internet savjetovalište

Internet, kao najmasovnije sredstvo komunikacije među mladima, približava usluge savjetovališta potencijalnim korisnicima. On im omogućava laku dostupnost, na način koji je mladima posljednjih godina posebno blizak.

Dovoljno je poslati e-mail, u bilo koje vrijeme, bez ličnog kontakta, i dobiti odgovor u najkraćem mogućem vremenu (do 72 časa). Takođe, ukoliko postoji potreba, na taj način moguće je zakazati individualni susret sa psihoterapeutom.

Na mejlove će odgovarati prishoterapeuti i edukovani psiholozi savjetovališta.