Šta znači rad na prevenciji?

  • Djelovati prije ozbiljnije krize i tako preduhitriti pojavu ozbiljnih psihopatoloških manifestacija;
  • Raditi na senzibilizaciji mladih za probleme mentalnog zdravlja i podsticati ih da preuzmu aktivnu ulogu u borbi za očuvanje i unapređenje vlastitog mentalnog zdravlja, kao i mentalnog zdravlja svojih vršnjaka (putem edukativnih i tribinskih aktivnosti Savjetovališta);
  • Razvijati svijest o značaju sopstvenog mentalno-zdravstvenog razvoja;
  • Edukovati i osposobiti mlade da prepoznaju sopstvene psihičke smetnje;
  • Razbijati predrasude koje predstavljaju glavnu prepreku za obraćanje mladih za bilo koju vrstu psihološke pomoći;
  • Ukazati na mogućnost ličnog napredovanja i korišćenja sopstvenih kapaciteta u prevazilaženju kriznih situacija, ali i problema svakodnevnog života.