Tim

Žilijeta Krivokapić

Doktor psiholoških nauka, specijalista medicinske psihologije, bihevioralno-kognitivni terapeut, supervizor Psihološkog savjetovališta. Magistrirala i doktorilala na Folozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Psihologija, katedra za Kliničku psihologiju. Višegodišnji rad u prevenciji, autor i priređivač propagandnog materjiala iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja. Dugogodišnji rad u kurativi dominantno usmjeren na dijagnostiku i psihoterapiju (Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Niš i Instittu za mentalno zdravlje, Beograd). Danas radi kao profesor – predavač i psihoterapeut (u privatnoj praksi).

  • Osnivač i član predsedništva Društva bihevioralno- kognitivne terapije i prakse.
  • Osnivač i član uređivačkog odbora časopisa “Psihologija danas“.
  • Član predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Rosa Šapić

Specijalizirala neuropsihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala na psihijatriji na Medicinskom fakultetu u Prištini. Ima dvadeset tri godine psihijatrijskog iskustva, prvo na Psihijatrijskoj klinici KBC Priština i Medicinskom fakultetu u Prištini, a zatim u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu i Domu zdravlja u Beogradu.

Učestvuje u izvođenju nastave kao docent na Fakultetu za psihologiju i Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta „Bijeljina“ u Bijeljini. Završila je četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, dvogodišnju edukaciju iz гrupne psihoterapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, dvogodišnju edukaciju racionalno emotivne i bihevioralne psihoterapije u REBT centru Elisovog instituta u Beogradu, kao i edukaciju iz Balint psihoterapije u Balint centru u Beogradu.

  • Član je udruženja psihoterapeuta Srbije i autor je brojnih radova u zemlji i inostranstvu. Obuka u psihoterapiji i veliko iskustvo u radu sa klijentima omogućile su joj da razvije posebnu osјetljivost i vјеštine u radu sa klijentima.

Jovan Marić

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdјe je i doktorirao. Bio je direktor Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i redovni je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu za predmete Psihijatrija i Medicinska etika. Predavao je i na Pravnom fakultetu u Beogradu predmet Pravna medicina, Defektološkom fakultetu i Višoj medicinskoj školi u Beogradu, kao i na Medicinskom fakultetu u Foči, upravnik je dnevne klinike u Institutu za psihijatriju u Beogradu, autor više udžbenika, trilogije o Srbima, bio je tri godine ambasador u Južnoafričkoj Republici.