Psihoterapija

Psihoterapija je interaktivan i strukturisan proces, čiji cilj je postepena, ciljana promjena individue – rješavanje njenih problema, psihičkih tegoba, tj. razvoj ličnosti. To je proces na kome zajednički rade klijent i posebno obučeni stručnjak – psihoterapeut, pri čemu su i terapeut i osoba koja je u terapiji, određeno vrijeme posvećeni određenoj temi ili problemu koji osobu muči.

Uloga terapeuta sastoji se u tome da osobi pruži podršku, pomogne joj da razumije pozadinu problema i proradi ga, ukaže joj na druge aspekte, puteve i mogućnosti, koje do tada nije vidjela, ali i omogući joj da bolje upozna sebe, nauči nešto o sebi, otkrivajući i prevladavajući ono što je sputava, mijenjajući se i rastući u skladu sa svojim punim potencijalima.

Ciljevi psihoterapije

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti, od podrške u prevazilaženju trenutnih problema u oblasti psihičkog života (npr. povećanje motivacije, upravljanje stresom) preko liječenja ozbiljnijih psihičkih problema (npr. fobije, depresija, paničnih napada, nesanice…), pa sve do ličnog rasta i razvoja otkrivanjem novih potencijala i uvida o sebi i drugima, kao i prihvatanja sebe kao jedinstvenog ljudskog bića, koje posjeduje različite sposobnosti i mogućnosti izbora. Psihoterapija nam može pomoći čak i onda kada nismo sasvim sigurni šta se dešava sa nama, ali shvatamo da nismo zadovoljni svojim životom, ili odnosima sa drugima, kada shvatamo da nešto nije kao što bi trebalo ili bismo voljeli da bude.

Zbog toga psihoterapija i može biti prilika da svoje probleme počnemo gledati na drugačiji način, kao izazov, priliku za učenje, rast, razvoj, ali i za unapređenje sopstvenih potencijala. Ona će nam omogućiti da vodimo srećniji i ispunjeniji život.