Psihološko savjetovalište

KONFERENCIJA „MENTALNO ZDRAVLJE – PSIHIJATRIJSKI, PSIHOTERAPIJSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI“

Fakultet za psihologiju i Fakultet zdravstvenih studija organizovali su Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Mentalno zdravlje – psihijatrijski, psihoterapijski i psihološki aspekti“.


Konferencija je održana u petak i subotu, 8 i 9. juna 2018. godine, sa početkom u 10 časova, na Univerzitetu “Bijeljina”.


Ovaj jedinstveni skup na našem prostoru je nastavak niza seminara za stručne saradnike koje je Fakultet za psihologiju održao u proteklom periodu na Univerzitetu “Bijeljina”.
Konferencija je činila dio kontinuirane edukacije za stručne saradnike i imala je za cilj da na jednom mjestu okupi eminentne stručnjake iz oblasti psihijatrije, psihoterapije i psihologije i ujedini ih u zajedničkoj borbi za očuvanje mentalnog zdravlja.


Konferencija je akreditovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a učesnici su imali prilike da, zavisno od aktivnosti, dobiju određeni broj bodova za svoje učešće.
Ovogodišnja Konferencija okupila je 57 učesnika i 5 plenarih predavača koji su mnogobrojnim zanimljivim temama i izlaganjima učinili ovu Konferenciju posebnom, ali i pokrenuli mnogobrojna važna pitanja za buduća okupljanja ovog tipa.


U nadi da je Konferencija ispunila očekivanja svih njenih učesnika, kao i da su sa nje ponijeli korisna i značajna iskustva, upućujemo zahvalnost svima koji su svojim učešćem na Konferenciji, dali doprinos zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja.