Istraživački sektor

Istraživanje aktuelnih potreba mladih

Podrazumijeva organizaciju i provođenje istraživanja o aktuelnim problemima, potrebama, interesovanjima mladih, ali i o njihovim stavovima prema ovakvoj vrsti pomoći, radi praćenja stanja mentalnog zdravlja studentske i srednjoškolske populacije.

Psihološka procjena i profesionalna orijentacija

Daje mogućnost studentima i srednjoškolcima da dobiju preciznu psihološku procjenu svojih kognitivnih i ličnosnih karakteristika, kao i procjenu zanimanja i profesije koje bi odgovarale njihovim predispozicijama. Upotrebljavaju se isključivo standardizovani mjerni instrumenti (testovi ličnosti, inteligencije, stilova učenja i profesionalnog opredjeljenja), a rezultate u formi izvještaja pripremaju i interpretiraju psiholozi angažovani u savjetovalištu, uz mogućnost direktnog savjetovanja u vezi sa budućim profesionalnim opredjeljenjem mladih.