Psihološko savjetovalište

UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „MENTALNO ZDRAVLJE U RADNOJ ORGANIZACIJI“

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš, organizovalo je četvrtu po redu naučno – stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: “Mentalno zdravlje u radnoj organizaciji“. Konferencija je održana od 14. do 17. decembra 2017. godine, u hotelu Romanija, na Zlatiboru. Cilj ovog skupa bila je razmena ideja, iskustava i istraživanja iz oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u radnom okruženju, ali i prilika za okupljanje,  zajednički rad i druženje volontera Savjetovališta.

Psihološko savjetovališta za mlade imalo je ove godine zapaženo učešće na konferenciji i predstavilo tri svoja rada, od kojih je jedan bio u suorganizaciji sa Psihološkim savetovalištem za studente iz Niša.

Nakon prezentacije zajedničkog rada dva pomenuta savjetovališta, na temu „Primena psihodrame u radnom okruženju“, volonteri iz Bijeljine su zajedno sa rukovodiocem Savjetovališta i koordinatorom terapijskog sektora Savetovališta iz Niša, kroz Forum teatar, na sceni oživjeli najčešće probleme sa kojima se susreću u radu. Ovo je ujedno bila prilika za sve učesnike konferencije da se aktivno uključe u njihovo rješavanje, nudeći različita rješenja.

Drugog dana konferencije, volonteri iz Bijeljine su putem prezentacije prikazali rad na temu: „Mentalno zdravlje u radnom okruženju“, ali i retrospektivu rada Psihološkog savjetovališta kroz više od 4 godine njegovog postojanja i ovim putem pokazali aktivnosti kojima se ono bavi kao i načine na koje radi na prevenciji mentalnog zdravlja u radnom okruženju.

Ovom prilikom četiri volontera Psihološkog savjetovališta za mlade, ali i studenta Fakulteta za Psihologiju Univerziteta „Bijeljina“, imala su mogućnost da steknu dragoceno iskustvo i upoznaju se sa načinom rada svojih kolega iz Niša. Za većinu njih ovo je bio prvi susret sa ovakvim načinom izlaganja.

U isčekivanju nekog novog susreta, sa Zlatibora nosimo nezaboravne utiske, a organizatorima zahvaljujemo na pozivu.